Votka-seçmə taxılın emalını, yüksək keyfiyyətli spirtin və alkoqollu içkilərin qablaşdırılmasını özündə ehtiva edən tam istehsal tsiklli istehsal kompleksidir.

Arağın yüksək keyfiyyəti müasir avadanlıq və innovasiya texnologiyalarının istifadəsinin nəticəsidir. Belə yeniliklərdən biri 5 üzvi element əsasında – yulaf, arpa, düyü, buğda və çovdar əsasında unikal reseptin yaradılması olub, hansı ki, immuniteti yüksəldir.

Şirkət məhsulun keyfiyyətinə böyük diqqət yetirir. Araqın tərkibi yalnız öz spirtlərini ehtiva edir. Bütün məhsullar ISO9001 daxil olmaqla, bütün dövlət və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq istehsal olunur. “TAXILOFF” sənaye kompleksində akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyası vardır.

Mənbə: http://zernoffvodka.com/en/despre-zernoff-vodka